Algemene Voorwaarden

PressCookie, gevestigd aan Kerkweg 154, 2071NH, Santpoort-Noord, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. PressCookie (“wij”, “ons” of “onze”) beheert www.presscookie.com; www.presscookie.nl & www.presscookie.co.uk (de “Site”). In deze privacyverklaring verwijzen verwijzingen naar ‘u’ naar elke persoon die gegevens indient bij ons of onze site.

Contactgegevens:

https://presscookie.com

Kerkweg 154, 2071NH, Santpoort-Noord, Nederland

admin@presscookie.com

Gegevensbescherming en uw privacy is belangrijk voor ons. We zullen uw naam en andere informatie die op u betrekking heeft daarom alleen gebruiken op de manier zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We zullen alleen informatie verzamelen waar dit voor ons noodzakelijk is en wanneer dit relevant is voor onze contacten met u.

We zullen uw gegevens alleen bewaren zolang we wettelijk verplicht zijn of de gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

U kunt de site bezoeken en browsen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Tijdens uw bezoek aan de site blijft u anoniem en kunnen wij u nooit identificeren, tenzij u vrijwillig informatie aan ons verstrekt of een account op de site heeft en u aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PressCookie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

We kunnen persoonlijke identificatiegegevens van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich op de site registreren, een bestelling plaatsen, een formulier invullen, reageren op een enquête en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we beschikbaar stellen op onze site. Gebruikers kunnen, indien van toepassing, worden gevraagd naar naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. Gebruikers kunnen onze site echter anoniem bezoeken. We zullen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers alleen verzamelen als ze vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat dit hen ervan kan weerhouden deel te nemen aan bepaalde website-gerelateerde activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@presscookie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Niet-Persoonlijke gegevens die wij verwerken

We kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben met onze site. De niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de browsernaam, en andere technische informatie over de verbindingsmiddelen van de gebruiker met onze site bevatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Informatie over uw computerhardware en -software kan automatisch worden verzameld door PressCookie. Deze informatie kan omvatten: uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende websiteadressen. Deze informatie wordt gebruikt voor de werking van de service, om de kwaliteit van de service te behouden en om algemene statistieken te geven over het gebruik van de PressCookie-website. PressCookie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PressCookie) tussen zit.

Web browser cookies

Het is niet nodig om cookies te accepteren om onze website te bezoeken. Als u echter een bestelling wilt plaatsen, een artikel aan uw winkelmandje wilt toevoegen of gebruik wilt maken van onze aangeboden diensten, moet u uw browser zo instellen dat deze cookies accepteert, zodat u het winkelmandje, afrekenfuncties en abonnementsaanbiedingen kunt gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies en flash-cookies zijn kleine bestanden die op de browser van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen en die specifieke informatie over uw voorkeursinstellingen en andere gegevens die ons systeem nodig heeft bij de interactie met uw browser, opslaan. Er zijn twee verschillende soorten cookies: sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit; en tijdelijke / permanente cookies, die voor langere tijd of in sommige gevallen permanent op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Cookies helpen ons om onze website aan uw wensen aan te passen en om uw smaak en uw surfgedrag te weerspiegelen. Ze stellen ons ook in staat om alle informatie die u heeft ingevoerd op te slaan, zodat u deze niet de volgende keer opnieuw hoeft in te voeren.

Welke cookies gebruikt Presscookie.com?

De meeste cookies die we gebruiken, zijn sessiecookies die aan het einde van uw browsersessie worden verwijderd. We gebruiken deze om u bijvoorbeeld in staat te stellen onze winkelmandfunctie op meer dan de pagina van onze site te gebruiken. We gebruiken wel enkele cookies die op uw computer blijven staan ​​nadat u uw browser hebt afgesloten. Met dit soort cookies kan ons systeem herkennen dat u onze website eerder hebt bezocht en onthouden welke instellingen en producten u verkiest. Deze tijdelijke / permanente cookies hebben een levensduur van ongeveer een maand tot tien jaar, waarna ze automatisch worden verwijderd. Met deze cookies kunnen we gegevens verzamelen en analyseren om strategieën te bedenken om onze website te verbeteren. Dit maakt onze website gemakkelijker te gebruiken voor onze klanten en helpt ons om u persoonlijke aanbevelingen te doen voor producten die u misschien leuk vindt. Ons doel is om u een leuke, gemakkelijke winkelervaring te bieden op een website die is afgestemd op uw smaak.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Akkoordverklaring

Ik geef hierbij toestemming dat mijn gebruikersgegevens in cookiebestanden worden opgeslagen. Ik sta ook toe dat deze bestanden op mijn computer blijven nadat ik mijn browsersessie heb beëindigd, zodat ze bij mijn volgende bezoek aan de website kunnen worden gebruikt. Ik behoud het recht om deze toestemming in te trekken door mijn browserinstelling te wijzigen om cookies te weigeren.

Zie voor verdere toelichting Cookies: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PressCookie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

– Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om onze site te runnen en te exploiteren. Mogelijk moeten we uw informatie correct weergeven op de site

– Om de gebruikerservaring te personaliseren. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep de services en bronnen op onze site gebruiken.

– Om betalingen te verwerken. We kunnen de informatie die gebruikers over zichzelf verstrekken bij het plaatsen van een bestelling alleen gebruiken om service te verlenen aan die bestelling. We delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover nodig om de service te verlenen.

– Om een ​​promotie, wedstrijd, enquête of andere sitefunctie uit te voeren. Om gebruikers informatie te sturen die ze hebben afgesproken te ontvangen over onderwerpen waarvan we denken dat ze die interessant zullen vinden.

– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Om periodieke e-mails te verzenden. We kunnen het e-mailadres gebruiken om gebruikersinformatie en updates met betrekking tot hun bestelling te verzenden. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op hun vragen, vragen en / of andere verzoeken.

– PressCookie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– PressCookie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

PressCookie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen de door de gebruiker verstrekte informatie (bijv. Afbeeldingen en informatie geüpload naar het Press Kit-profiel) delen met onze persleden en generieke geaggregeerde demografische informatie die niet is gekoppeld aan persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers met onze zakenpartners, vertrouwde partners en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden. We kunnen externe bedrijven gebruiken om ons te helpen ons bedrijf en de site te runnen of namens ons activiteiten te beheren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of enquêtes. We kunnen uw informatie met deze derde partijen delen voor die beperkte doeleinden, op voorwaarde dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met ingesloten locatiedatum (EXIF GPS) inbegrepen. Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alle ingediende gegevens en metagegevens met de bedoeling om op onze website te worden weergegeven, worden naar eigen goeddunken opgeslagen en bewaard. Voor gebruikers die zich op onze website registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie opdat die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. PressCookie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u een account op deze site heeft of gegevens heeft ingediend, kunt u een verzoek indienen om een ​​bestand te ontvangen en te exporteren van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden. Om een verzoek in te dienen, kunt u een gespecificeerd verzoek naar admin@presscookie.com sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PressCookie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links

Deze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten en de privacyverklaringen te lezen van elke andere site die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PressCookie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@presscookie.com. PressCookie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

SSL-protocol

Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcardnummer) naar andere websites wordt verzonden, wordt deze beschermd door middel van codering, zoals het Secure Sockets Layer (SSL) -protocol.

We streven ernaar passende beveiligingsmaatregelen te nemen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw persoonlijke gegevens. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk gegarandeerd 100% veilig zijn. Als gevolg hiervan, terwijl we ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat: (a) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn die inherent zijn aan internet en die buiten onze controle liggen; en (b) beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en ons worden uitgewisseld via deze site, kunnen niet worden gegarandeerd.

Externe data storage sites

We kunnen uw gegevens opslaan op servers die worden geleverd door externe hostingleveranciers waarmee we een contract hebben afgesloten.

Afmelden en uitschrijven voor communicatie van derden

Als de gebruiker besluit zich aan te melden voor onze mailinglijst of zich te abonneren op onze services (zoals beschreven in onze algemene voorwaarden), ontvangen ze e-mails met mogelijk bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. We kunnen derde- gebruiken partij dienstverleners om ons te helpen ons bedrijf en de site te runnen of namens ons activiteiten te beheren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. We kunnen uw informatie met deze derde partijen delen voor die beperkte doeleinden, op voorwaarde dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

We respecteren uw privacy en geven u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van aankondigingen van bepaalde informatie. Gebruikers kunnen zich op een van deze manieren afmelden voor het ontvangen van enige of alle communicatie van externe partners van PressCookie:

Afmelden via de link onderaan de ontvangen e-mail

Afmelden door deze link te volgen.

E-mail ons dan via: support@presscookie.com

Aanpassingen aan deze privacyverklaring


PressCookie behoudt het recht om deze privacyverklarind op elk moment aan te passen of bij te werken. Wanneer we dat doen, zullen we u op de hoogte stellen van belangrijke veranderingen in de manier waarop we met persoonlijke informatie omgaan door een kennisgeving te sturen naar het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw account en / of door een prominente kennisgeving op onze site te plaatsen, en / of door privacy-informatie bij te werken op deze pagina. Uw aanhoudend gebruik van de site en / of diensten die via deze site beschikbaar zijn na dergelijke wijzigingen, vormt uw: (a) erkenning van het gewijzigde privacybeleid; en (b) overeenkomst om zich te houden aan en gebonden te zijn aan dat beleid.

Akkoord gaan met deze voorwaarden

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid accepteert. Gebruik onze site niet als u niet akkoord gaat met dit beleid. Uw voortgezet gebruik van de site na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid wordt geacht uw aanvaarding van die wijzigingen te zijn.

Neem contact met ons op

PressCookie verwelkomt uw vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat PressCookie zich niet aan deze Verklaring heeft gehouden, neem dan contact op met PressCookie via:

PRESSCOOKIE,

Kerkweg 154, 2071NH, Santpoort-Noord, Noord Holland, Nederland

E-mailadres:

support@presscookie.com

_________________

Geldig vanaf 2 april 2020